Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

3.10.2011 - 2. Gönüllü Kay?t Daveti 9 Ekim 2011 PAZAR

De?erli Best Buddies Gönüllüleri;

 

9 Ekim 2011 - PAZAR günü saat 12.00-13.00 saatleri aras?nda, projemizde gönüllü olmak isteyenlerin görü?melerini yapmak için sizleri Best Buddies Turkey ofisine bekliyoruz.

 

ADRES:                                          

Ata?ehir Belediyesi Rotary Engelliler Merkezi

Dü?ler Akademisi Binas?

Barbaros Mahallesi Fesle?en Sok. No: 10 Bat? Ata?ehir – Istanbul

Telefon: 0.216.688.31.53

 

Gelmeden önce asa??daki madddeleri dikkatlice okuman?z? önemle rica ederiz.

 

1- Ba?vuru formunuzu ofisimizde doldurabilirsiniz. Formu dijital olarak talep etmek için turkey@bestbuddies.org adresine yazabilirsiniz.

2- Istanbul s?n?rlar? içinde ikamet ediyorsan?z  projeye dahil olabilirsiniz.

3- Projeye kat?l?m ya?? minimum 13'tür.

4- Proje görü?melerine 18 ya??n? doldurmam?? olanlar ile zihinsel ve geli?im engelli bireylerin görü?melere velileri ile gelmeleri gerekmektedir.

5- Görü?meler saat 12.00 ile 13.00 arasinda yap?laca??ndan ilk gelen ki?inin görü?me önceli?i vard?r.

6- BUDDY'nizle e?le?me; ilgi alanlariniz, ikamet adresiniz ve ya? grubunuz gibi kriterlere göre yap?l?r. Bu bir seçim de?il e?le?tirmedir. Sizin e?lenik özelliklerinizde bir buddy oldu?unda proje gönüllüsü olarak 1 sene Best Buddies Projesine BUDDY'nizle dahil olabiliceksiniz.

 

Ek bilgiler için www.bestbuddiesturkey.org sitesinin di?er bölümlerini ziyaret edebilirsiniz.

 

EL?M SENDE !

Best Buddies TurkeyTüm Haberler

© 2011 - Best Buddies