Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

26.10.2011 -

29.10.2011 - Cumartesi 13:00 Eyübo?lu Koleji Lise Program? E?le?tirmesi


Best Buddies Eyübo?lu E?itim Kurumlar? e?le?mesi 29.Ekim.2011 Cumartesi günü saat 13.00'de Dü?ler Akademisi Binas?- Bat? Ata?ehir'de yap?lacakt?r.

Best Buddies Lise Program?na kat?lan Eyübo?lu Kolejine ve Tomurcuk Vakf?na te?ekkürler.Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies