Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

10.11.2011 -

Gönüllümüze Te?ekkürler...


23.Ekim.2011 Elim Sende ! Etkinli?i organizasyonuna destek veren gönüllümüz Mehmet Kahveci'ye Best Buddies Turkey olarak te?ekkür ediyoruz.

 

Mehmet KAHVEC?: 

Vodafone Vakf? vas?tas?yla Best Buddies Organizasyonu ile tan??t?m. Topluma ve kendime daha fazla de?er katmak için bu organizasyon faaliyetlerinde yer almaktan mutluluk duyuyorum.

Best Buddies, zihinsel ve geli?im engelli özellikle genç bireylerin topluma kazand?r?lmas? için kurulan bir arkada?l?k organizasyonu. Böylece hem bu engelli vatanda?lar?m?z normal hayata daha çok dahil oluyor, hem de toplum taraf?ndan zihinsel ve geli?im engelli arkada?lar daha çok kabul görüyor.

Bu kapsamda 23 Ekim’de Kabata? Erkek Lisesi’nde düzenlenen e?le?tirme organizasyonu yap?ld??? gün gibi ne?eli ve co?kuluydu. Bo?az?n e?siz güzelli?i, ?stanbul Klasik Otomobilciler Derne?i üyelerinin getirdi?i birbirinden ho? 25 otomobil ve bunlar?n hepsini daha anlaml? k?lan sevgi ve heyecanla arkada?lar?n? tan?may? bekleyen 40 temiz yürek. 20 çiftin yap?lan törenle belirlenmesinden sonra, hepsi ayr? bir klasik otomobile yerle?tirilerek Sar?yer’e do?ru yola ç?k?ld?.

Yol boyunca, bu sevgi yüklü konvoya vatanda?lar?n da gülümseyen yüzleri e?lik etti. Onlara, günün hat?ras? bayraklar da??tt?k. Sar?yer Belediye Tesisleri’nde hep beraber yenilen ö?len yeme?i, arkada?lar?n ve ailelerinin kayna?mas?na da vesile oldu.

Topluma faydal? hizmetlerinden dolay? Best Boddies’e te?ekkür ederim.Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies