Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

11.11.2011 -

16. Kas?m.2011 Saat 12:00'de Y?ld?z Teknik Üniversitesi'ndeyiz...


Y?ld?z Teknik Üniversitesi ??letme Kulübü davetlisi olarak Davutpa?a kampüsünde ö?rencilere Best Buddies sunumu 16.Kas?m.2011 Çar?amba Günü saat 12:00'de yap?lacakt?r.

Katl?m çerçevesinde Best Buddies Turkey olarak ilk üniversite program?n? Y?ld?z Teknik Üniversitesi'nde ba?lat?lmay? hedefliyoruz.

Best Buddies TurkeyTüm Haberler

© 2011 - Best Buddies