Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

17.11.2011 -

Best Buddies Turkey,16 Kas?m 2011 günü Y?ld?z Teknik Üniversitesi Davutpa?a Kampüsü?ndeydi.Y?ld?z Teknik Üniversitesi Best Buddies Turkey Üniversite Program?' n?n ba?layaca?? ilk aday üniversite oldu.

 
Y?ld?z Teknik Üniversitesi ??letme Kulübünün giri?imiyle, Proje Koordinatörü Sercan Duygan, 16 Kas?m 2011 günü saat 12:00’de yakla??k 90 üniversite ö?rencisinin kat?ld??? bir konferans ile Best Buddies Projesi’ni Y?ld?z Teknik Üniversiteli ö?rencileriyle payla?t?.
 
Best Buddies ekibi yürütülen projenin uluslararas? olmas? ö?rencilerin ilgisini artt?rd??? yönünden ö?rencilerden de geri bildirim ald?.
 
AYDER bünyesinde sürdürülen di?er projeler Dü?ler Akademisi, Alternatif Kamp, Social Inclusion Band ve Dü?ler Kumpanyas? hakk?nda da konferansta bilgi verildi.
 
Bir saat süren konferansa kat?lan ö?renciler, gönüllü olarak arkada? edinmeye ek olarak Best Buddies Turkey ekibinde organizasyon gönüllüsü olmak istediklerini de belirttiler.
 
Best Buddies Turkey ekibi olarak Y?ld?z Teknik Üniversitesi ??letme Kulübü'ne giri?imleri için te?ekkür ederiz.
 
 

 Y?ld?z Teknik Üniversitesi Sempozyumu

 Y?ld?z Teknik Üniversitesi Best Buddies Sempozyumu


Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies