Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

2.1.2012 -

Üniversite Program? bu PAZAR Y?ld?z Tek. Üni. ile ba?l?yor...


Best Buddies Turkey - Üniversite Program? ba?l?yor.

8.Ocak.2012 Pazar günü saat 12.00'de Y?ld?z Teknik Üniversitesi ile ba?layacak programa 60'a yak?n gönüllü ve BUDDY kat?l?yor.

 

Yildiz Teknik Üniveristesi YILDIZ - BESIKTAS kampüsünde ODITORYUM SALONU'nda BUDDY lerin tan??aca?? organizasyona sizler de kat?labilirsiniz.

 

E?le?tirme program?n? GÜRGEN ÖZ sunuyor.

 

Dost Ya?am Vakf?'ndan gönüllü ö?rencilerin ço?unlukla e?le?tirilece?i günün bir di?er özelli?i 2012 y?l?n?n ilk e?le?tirme program? olmas?.

 

Hepinizi beliyoruz.

 

 

 Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies