Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

18.7.2011 - 22. Uluslar aras? Liderler Konferans? Indianapolis?de ba?l?yor?
Best Buddies International taraf?ndan düzenlenen 22. Uluslar aras? Liderler Konferans? Indianapolis (A.B.D.)?de 19 Temmuz 2011 tarihinde ba?l?yor. Konferansa dünyadaki 50 Best Buddies ofisinden 150?ye yak?n ekip üyesi ve çal??ma yap?lan okullardaki 1500?e yak?n ö?renci lideri ile ekipleri kat?l?yor. Best Buddies Turkey, konferansa ilk kez kat?lacak. Bu ay içinde haz?rlanan Best Buddies Turkey filmi, Türkiye?de 6 ay içinde yap?lan çal??malar ve hayallerimizi orada payla?aca??z. Best Buddies Turkey?i Konferansta BBT Proje Koordinatörü Sercan Duygan temsil edecek.

Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies