Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

20.1.2012 -

2 Best Buddy'mizinde müzisyeni oldu?u SOCIAL INCLUSION BAND BABYLON KONSERLER? BA?LIYOR !


Müzi?in engelsizce yükselen sesini günden güne daha geni? kitlelere duyuran Social Inclusion Band k?? sezonu boyunca devam edece?i Babylon konserlerinin ilkini 23 Ocak Pazartesi saat 19:00?da gerçekle?tirecek.

 

Yolculuklar?na 2009 da ba?layarak ba?ar? grafi?ini h?zla yükseltmeye devam eden Social Inclus?on Band yaz boyunca Rock?n Coke, Efes One Love, ?KSV ve Akbank Caz gibi Türkiye?nin en önemli festivallerinde sahne alarak performanslar?yla göz kama?t?rm??t?. Geçti?imiz k?? sezonundan bu yana Babylonda da performanslar?n? sergileyen grup 23 Ocak?tan itibaren her ay yine Babylonda ?ark?lar?n? seslendirmeye devam edecek.

 

Bu genç ve engel tan?mayan topluluk Türkiye?nin ba?ar?l? sivil toplum hizmetlerinden Dü?ler Akademisi?nin ürünü.Bu proje sayesinde bugüne dek dünyalar?ndaki engelleri a?amam?? binlerce gencin kaderi de?i?ti. Sanat?n ve müzi?in engel tan?mayan gücünü herkese göstermek amac?yla biraraya gelen Social Inclus?on Band bugün önemli bir kesimin hayranl?kla ve büyük bir inançla izledi?i bir konumda yer almakta.

 

Onlar ?imdi hiç durmadan ?stanbul?un say?l? konser salonlar??nda müziklerini çal?p kendi efsanesini yaratmaya devam ediyorlar.

 

Her üyesi özel bu toplulu?u henüz dinleme keyfine eri?mediyseniz biletleri Biletix ve Babylon gi?elerinden temin edebilirsiniz !

Yer: Babylon

Tarih: 23 Ocak ? 19:00

Gi?e Tel: 0 (212) 292 73 68

Adres: ?ehbender Sokak No:3 Tünel-Asmal?mescit-Beyo?lu 34430 ?stanbul

 Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies