Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

26.3.2012 -

En ?yi BUDDY Hikayeleri 2012 Aç?kland?...


En ?yi Buddy Ödülleri 2012 - Best Buddies ay? Mart etkinlikleri kapsam?nda Babylon'da düzenlenen Social Inclusion Band Konseri öncesinde sahiplerini buldu.

 

Best Buddies program?n? Türkiye'de ilk ba?latan lise olan Kabata? Erkek Lisesi ö?rencilerinden ayn? zamanda Best Buddies Kabata? Ba?kan? ?lke Candar, 2012 y?l?n?n en iyi BUDDY hikayesi birincilik ödülünü Kabata?l?lar Derne?i eski Ba?kan? ve yürütme kurulu üyesi Sn. Nabi Cücük'ten ald?.

 

?kincili?i Kabata? Erkek Lisesi ö?rencisi Berk Uysal?da ödülünü Eyübo?lu E?itim Kurumlar? Best Buddies Lise Dan??man? Sn. Gaye Önol takdim etti.

 

Üçüncülü?ü alan Vatanda?l?k program? gönüllüsü Dilay Abo ödülünü Tomurcuk Vakf? yöneticisi Sn. Sernur Karagöz?den ald?.

 

Gecenin en renkli ödülleri ise engelli BUDDY?lere verilen ödüllerdi. 1. olan Zeynep Karagöz?ün ödülünü AYDER Ba?kan? Ercan Tutal sahnede 2 Best Buddies program?na dahil olan Zeynep?e takdim etti.

 

?kinci olan, ?rem Aslan Ödülünü Best Buddies Kabata? Lise Dan??man? Kimya Ö?retmeni Sn. Süheyla Özt??'dan, 3. Olan Senem Tatl?türk ise Dost Ya?am Vakf? Yöneticisi Sn. Erdal Özkan?dan ödüllerini ald?lar.

 

50?ye yak?n BUDDY çiftin kat?ld??? geceye Y?ld?z Teknik Üniversitesi, Kabata? Erkek Lisesi, Eyüboplu Koleji, Dost Ya?am vakf?, Tomurcuk Vakf?, ?ZEV, Down Café ve AYDER?den buddyler kat?ld?.

 

Gecede Best Buddies Tomurcuk Vakf? Buddy Direktörü Gözde Güven ve Best Buddies IZEV Buddy Direktörü Tan Aytiz?de kürsüye ç?karak birer konu?ma yapt?lar. Okul programlar?ndaki gönüllüler ad?na Best Buddies Kabata? Ba?kan? ?lke Candar?da kürsüye gelerek program ve i?leyi?leri hakk?nda ö?rencilerin sesi oldu.

 

 

 

 

 Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies