Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

18.7.2011 - Best Buddies Turkey Tan?t?m filmi çekildi…

Best Buddies Turkey gönüllüleri ve destekçileri taraf?ndan yap?lan Best Buddies Turkey filminin çekimleri tamamland?. 20'yi a?k?n gönüllünün yer ald???, ön haz?rl?klar? 3 hafta süren ve 1 haftada çekilip montaj? yap?lan Best Buddies Turkey filmi yay?nland?. 10 ayr? mekanda, 2 gün süren çekimlerin ard?ndan, 3 gün süren montaj?nda Cahit Berkay?n "Çiçek Abbas" film müzi?i, izin al?narak kullan?ld?. ?ngilizce alt yaz?l? olarak yap?lan filmin en büyük özelli?i, global bir anlat?m diline sahip olmas?. Di?er Best Buddies ülkeleri, filme kendi dillerinde alt yaz? yazarak yay?nlayabilecekler.Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies