Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

27.11.2012 -

AB Delegasyonu Ba?kan?, Büyükelçi Jean-Maurice RIPERT Best Buddies Turkey'i ziyaret etti.


AB Delegasyonu Ba?kan?, Büyükelçi Jean-Maurice RIPERT Best Buddies Turkey'i ziyaret etti. Kendisi Avrupa Birli?i'nin üye ve aday ülkelere engellilik konusunda bir çok deste?i sa?lamay? arzu etti?ini, uygun ve içerikli projelerle Türkiye'de AYDER bünyesinde kar??la?m?? olmaktan mutluluk duydu?unu aktard?.

 

Best Buddies projesinin uluslararas? etkisini de önemsedi?ini vurgulayan Ripert, dünya örneklerini uluslararas? standartta di?er ülkelerde de uygulamaya alman?n çok ciddi bir çal??ma oldu?unu, Türkiye'de Best Buddies'in kuruldu?unu görmenin kendisini etkiledi?ini belirtti.

 

 Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies