Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

10.1.2013 -

Best Buddies Turkey, Üsküdar Amerikan Lisesi'nde.


Best Buddies Turkey, Lise program? kapsam?nda 4 Ocak 2013 günü Üskidar Amerikan Lisesi'nde okulun ö?rencilerine program?n sunumunu yapt?.

 

Program?n okulda yürütülmesi konusunda konu?an Üsküdar Amerikan Lisesi Müdüresi Sn.Funda Cücelo?lu  "Okullar?na yak??an ?ekilde program?  takip etmekten mutluluk duyduklar?n? ve ö?rencilerinin konuya çok ilgili olaca??ndan emin olduklar?n? belirtti."

 

Bu a?amdan sonra 12 ?ubat 2013 tarihine kadar okul yönetimi ö?renci ba?vurular?n? al?yor olacak.

 

Ba?vurular?n sonuçlar?na göre bir sonraki a?amaya geçilecek.

 

Best Buddies Lise Program?'n?n bir okulda kurulmas? için yönetim deste?i, 10-15 aras?nda minimum ö?renci kat?l?m?, okul yönetimi taraf?ndan konuyla ilgili atanan bir sorumlu ö?retmen gerekiyor. Bunun ard?ndan okul ile program çal??malar?na ba?layan Best Buddies ekibi tüm içerik ve i?letim deste?inin sunuyor. Ücretisiz i?letilen programda ö?renciler aras?ndan 5 ki?ilik bir Best Buddies yönetim ekibi de seçiliyor. Okullardan i?letimin sürdürülebilir yap?s? için okullar?ndan bir Best Buddies kulübü kurulmas? da bir sonraki a?amada isteniyor.

 Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies