Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

13.3.2013 -

Best Buddies Edirne'de kurulum için ilk adımı attı.


Uluslararası Best Buddies projesi için Edirne, ilk adımı gönüllü öğrencilerle attı.

 

80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, öğrencilerinin sosyal gelişimlerinin ve toplumsal sorumluluklarının farkına varmaları için bir ilke imza attı. Dünyada 50 ülkede uygulanan Best Buddies programı İstanbul'dan sonra Edirne'de ilk defa 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından uygulamaya alındı. İlk adım olarak Best Buddies Proje Koordinatörü Sercan DUYGAN proje tanıtım toplantısını 13.03.2013 Çarşamba günü ETSO konferans salonunda okul öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Program?n okulda yürütülmesi konusunda konu?an 80. Y?l Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet KIYICI ?stanbul?dan sonra ilk defa Best Buddies Lise program?n?n Edirne?de ve bizim okulumuzda uygulanacak olmas?ndan dolay? mutluluk duydu?unu belirtti. Mehmet Bey, Best Buddies Lise program?n? 80. Y?l Cumhuriyet Anadolu Lisesi uygulanmas?nda Felsefe Ö?retmeni Recep ALTINORDU ve Psik. Dan ve Rehber Ö?retmen Sevim KARAYILAN sorumlu oldu?unu aç?klad?.


Best Buddies, bir zihinsel engelli gönüllü ile bu engeli olmayan gönüllüyü, ilgi alanlar?, oturduklar? yer ve ya?lar?n? göz önüne alarak arkada? yap?yor.

Proje 1989 y?l?nda ABD?de George Town Üniversitesi?nde, Anthony KENNEDY Shriver taraf?ndan kuruldu. Amerika Birle?ik Devletleri?nin Miami ?ehrinde bulunan Best Buddies merkezi, Alternatif Ya?am Derne?i?ne (AYDER) 2010 Aral?k ay?nda projeyi uygulama yetkisi verdi.Türkiye böylelikle Best Buddies?i uygulayan 50. Ülke oldu.

 Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies