Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

23.8.2011 - Best Buddies Turkey TRT Haber 10'dan Sonra Program?n?n konu?u

Best Buddies Turkey, 26. A?ustos.2011 Cuma günü TRT Haber 10'dan Sonra Program?n?n konu?u oluyor.

 
Proje Koordinatörü Sercan Duygan ve Zihinsel ve Geli?im Engelli Best Buddies gönüllüsü Erdem U?ursoy program?n canl? yay?n konuklar?. Projeyi, gelinen a?amalar?n? ve gönüllülerin projede yer almak için yapmalar? gerekenleri bu programda takip edebilirsiniz.
 
Programda, siyaset, ekonomi, spor, kültür, sanat gündemine dair haberler, uzman konuklar ve ilginç görüntüler e?li?inde ekrana yans?t?l?yor.
 
Hafta içi her sabah 10:15 -12:00 saatleri aras?nda yay?nlanacak 10?dan Sonra?da haberlerin gözden kaçan ayr?nt?lar?, farkl? yönleriyle, gündemdeki tüm geli?meler, canl? ba?lant?lar, özel konuk ve dosyalarla Defne Sar?soy'un rehberli?inde TRT Haber izleyicileriyle bulu?acak. Yurt içi ve yurt d???nda ya?anan son geli?meler, uzman konuklar, can al?c? yorumlar, günün ajandas?, olay yerinden yap?lan özel röportajlar 10?dan Sonra?da?
 
10?dan Sonra, TRT Haber?de?
 


Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies